MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku
Načítám Akce
  • akce již proběhla.

V rámci semináře prozkoumáme jeden z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech. Seznámíme se s pěti strategiemi formativního hodnocení podle D. Wiliama. Budeme hledat rozdíly mezi sumativním a formativním hodnocením.

Zaměříme pozornost na to, co dělá učitel, který formativně hodnotí. Představíme si 25 metod a postupů. Vzájemně se podpoříme praktickými zkušenostmi a argumenty, aby se nám dařilo systematicky zavádět postupy formativního hodnocení ve své výuce. Dvoudenní workshop pro pedagogy ZŠ.

Lektorka: Kateřina Mikšovská, JOB – spolek pro inovace, www.kvs.jobos.cz