MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku
Načítám Akce
  • akce již proběhla.

 

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studia absolvoval v mezinárodním programu Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Jeana Moulina v Lyonu. V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, věnoval se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, pracoval jako vysokoškolský učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě sv. Cyrila a Metoda ve slovenské Trnave. Od 1. 1. 2012 působí ve funkci náměstka ústředního školního inspektora. Je členem mnoha národních expertních komisí a platforem oblasti vzdělávání, působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika. Externě přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Přijďte do Inspirativní kavárny a ptejte se na aktuální témata týkající se českého školství!