MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku
Načítám Akce
  • akce již proběhla.

V rámci semináře prozkoumáme základní parametry symetrické respektující komunikace. Zaměříme se na posilování komunikačních kompetencí pedagogů v různých komunikačních situacích (jednotlivců i v rámci školního týmu).  Budeme se věnovat zvládání efektivních výchovných a komunikačních postupů v běžných i konfliktních situacích, posílíme svou dovednost symetricky komunikovat při spolupráci s rodiči, kolegy i žáky. Budeme rozlišovat jazyk popisný a hodnotící, zaměříme se na vědomé používání popisného jazyka. Prozkoumáme vybrané komunikační projevy, které budí vztahovou nepohodu. Součástí semináře je práce na konkrétních komunikačních příbězích účastníků, trénink dávání a přijímání zpětné vazby. Dvoudenní workshop pro pedagogy ZŠ.

Pozn. Nejedná se o pokračování dílny z loňského roku, obsah bude velmi podobný!

Lektorka: Pavlína Seidlerová, JOB – spolek pro inovace, www.kvs.jobos.cz