MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku
Načítám Akce

Účastníci semináře se budou zabývat tím, jak ve školní praxi využívat principy konstruktivistické pedagogiky, jak plánovat výuku pomocí třífázového modelu učení E-U-R a plánovat výuku pozpátku. Vyzkoušejí si různé metody vhodné pro jednotlivé fáze učení (evokace, uvědomění si významu i reflexi), budou je reflektovat z pohledu žáka i učitele. Identifikují dílčí dovednosti, které jsou představenými metodami rozvíjeny. Odhalí, jak jejich prostřednictvím přesouvat aktivitu v hodině na žáky. Dvoudenní workshop pro pedagogy ZŠ.

Lektorka: Kamila Zemanová, JOB – spolek pro inovace, www.kvs.jobos.cz