MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku
Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Účastníci semináře se budou zabývat tím, jak ve školní praxi využívat principy konstruktivistické pedagogiky, jak plánovat výuku pomocí třífázového modelu učení E-U-R a plánovat výuku pozpátku. Vyzkoušejí si různé metody vhodné pro jednotlivé fáze učení (evokace, uvědomění si významu i reflexi), budou je reflektovat z pohledu žáka i učitele. Identifikují dílčí dovednosti, které jsou představenými metodami rozvíjeny. Odhalí, jak jejich prostřednictvím přesouvat aktivitu v hodině na žáky. Dvoudenní workshop pro pedagogy ZŠ.

Lektorka: Kamila Zemanová, JOB – spolek pro inovace, www.kvs.jobos.cz