MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku
Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Pohádka ve výuce angličtiny předškoláků a žáků prvního stupně ZŠ představuje atraktivní téma, které se dá využít k práci s dětmi ve všech vzdělávacích oblastech. Lze najít prostor v každé výukové oblasti, jako je např. práce se slovní zásobou a rozvoj řeči, matematika a logické uvažování, příroda a svět okolo nás, výtvarné a pracovní činnosti, hudba a zpěv a pohyb. Pokud děti žijí pohádkou, učí se všemu daleko rychleji, protože odpadne složité uvádění do situace a dlouhá motivace. Děti si jazyk osvojují přirozeně a efektivně. V kurzu se zaměříme také na to, jak s dětmi hravou formou dojít k osvojení správné výslovnosti a jak si připravovat hry i pracovní listy podle aktuálních potřeb žáků.

Dvoudenní workshop pro učitele angličtiny v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Lektorka: Sylvie Doláková, lektorka a autorka mnoha publikací, www.sylviad.cz