MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku
Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Zajímá vás, co všechno má umět předškolák před nástupem do první třídy? Z pohledu klinického logopeda je těch věcí opravdu dost. A nejedná se jen o výslovnost jednotlivých hlásek. Důležitý je také fonematický sluch (sluchové rozlišení jednotlivých hlásek), dobrá zraková percepce, prostorová orientace (pravolevá …) a správný úchop (uvolněná ruka). Mimo to je třeba brát ohled i na sociální a emoční zralost dítěte. Změny, které děti i rodiče s nástupem do školy čekají, jsou velké. Zátěž se může projevit i poruchou plynulosti řeči. Velký podíl má i lateralita – zda je již dítě vyhraněné, zda je lateralita ruky a oka souhlasná nebo zkřížená. Dá se se zkříženou lateralitou pracovat? Jaké obtíže může mít dítě při psaní a čtení? Tohle všechno ovlivňuje úspěšnost startu dítěte ve škole a my to s vámi na kurzu probereme nejen po teoretické, ale také po praktické stránce. Dvoudenní workshop pro pedagogy MŠ, případně pro učitele 1. tříd ZŠ.

Lektorky: klinická logopedka Michaela Beznosková a speciální pedagožka Tereza Tomková