Pracovní skupina EVVO a regionální identita

Skupina se schází čtyřikrát do roka a obsahem je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů.

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Mgr. Markéta Literová

Členové pracovní skupiny:

  • Mgr. JIří Rejsek, ZŠ Rožďalovice
  • Michaela Sedlatá, Lesní mateřská škola Cílek
  • Eva Pacltová, obec Jizbice
  • Radka Bláhová, ZŠ Sadská
  • Kateřina Hovorková, ZŠ Kostelní Lhota
  • Petr Černohorský, ZŠ Rožďalovice
  • Hana Čepičková, ZŠ Hořátev