Pracovní skupina pro rozvoj digitálních kompetencí

Skupina se schází čtyřikrát do roka a obsahem je výměna zkušeností, odborných znalostí, metod, pomůcek a postupů.

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny MgA. Milena Válková, Ph.D.

Členové pracovní skupiny:

  • Jaroslav Oberhel, ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník
  • Jiří Hajn, ZŠ Sadská
  • Regina Slabinová, ZŠ Kovanice