Pracovní skupina Financování

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů, diskuse o dalších formách financování, řešení vztahu zřizovatel/škola. Pracovní skupina monitoruje stav v území a připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků

Za realizační tým MAP II je garantem skupiny Ing. Markéta Pošíková

Vedoucím pracovní skupiny je Mária Sitná, MěÚ Nymburk

Členové pracovní skupiny:

  • Jana Horáková, ZŠ a MŠ Křinec
  • Jana Němečková, MŠ Sadská
  • Eliška Nováková, ZŠ a MŠ Rožďalovice
  • Lucie Čechová, ZŠ a MŠ Komenského
  • Marek Merhout, obec Budiměřice
  • Marcela Šteffková, ZŠ a MŠ Hradištko
  • Markéta Tomčíková, MěÚ Nymburk
  • Šárka Pirklová, SRP Praha
  • Iveta Klímová, ZŠ a MŠ Rožďalovice