Pracovní skupina rovné příležitosti

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity do akčního plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Garantem skupiny za realizační tým MAP je MgA. Milena Válková, PhD.

Vedoucím této pracovní skupiny je Zuzana Aghová, OSPOD

Členové pracovní skupiny:

  • Veronika Pačesová, RESPONDEO
  • Martin Dobeš, Agentura pro sociální začleňování
  • Marcela Hradecká, ZŠ RAF školní družina
  • Lenka Bednářová, SEMIRAMIS
  • Aleš Čech, ZŠ Sadská
  • Miloslava Soukupová, ZŠ Tyršova Nymburk
  • Dagmar Fišlová, ZŠ Rožďalovice
  • Petr Černohorský, ZŠ Rožďalovice
  • Jiřina Bartošová, DDM Nymburk a META, o.p.s.
  • Tereza Tomková, speciální pedagožka