MAP II na Nymbursku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147 |map.nymburk@gmail.com

Místní akční plán na Nymbursku
Místní Akční Plán na Nymbursku

Psychohygiena a timemanagement pro rodiče

ZOOM odkaz pro přihlášení Vám bude zaslán na e-mail v den akce

s lektorkou Mgr. Lenkou Dokládalovou Bednářovou Absolventkou Sociální pedagogiky a

Zdarma